Laboratorium

Spirit of Hven Laboratory har sedan mitten av 2000-talet etablerat sig som ett respekterat och väl anlitat laboratorie för analyser och rådgivning runt de utmaningar som livsmedelsnäringen står inför. Merdelen rör alkoholhaltiga drycker men bland kunderna finns även producenter av andra livsmedel och non-foods.

Analys Shop

Ett urval av analyser innefattar:

Råvaru-/Maltanalyser: Pesticider, Fenoler, Svaveldioxid, Etylkarbamater, Fuktighet, EBC, PSY (predicted spirit yield), Kväve (Total, Löslig, Ratio), Friability, Viability, DP, Kolbach, Diastatic power, PDMS, NDMA, etc.
Fermeterad öl/mäsk/vin: Alkoholer, Svaveldioxid, Formaldehyd, Spirit indication, Original gravity, Final gravity, Residual gravity, Gravity lost, pH, Sockeranalys (varianter, restsocker etc.), etc.
Trä, Ek: Extraktionsanlayser, Pesticider, Salter, Metaller, Syror, Mineraler, Aldehyder, Ketoner, Estrar, Sockerarter, Terpener, etc.
Sprit/Destillering, Mognadsanalyser: Pot Ale, Spent Lees (restalkohol, Nitrifikationshämmande ämnen, Koppar, Zink, Kadmium, tungmetaller, BOD, COD, TS, etc.). Råsprit ( Fenoler, NDMA, Etylkarbamater, Estrar, högre alkoholer etc.), pH, Alkoholhalter, Estrar, Aldehyder, Ketoner, Syror (Totalt, Fast, Volatila), pH, Ftalater, Acetaler, Plasticider, Fenoler, Vanillin, Furfuraler, Organoleptiska aspekter, metaller (Bly, Zink, Koppar, etc.), Svaveldioxid, etc.
Vatten: Alla aspekter efter förfrågan bland annat, Metaller, Klor, Salter, Mineraler, TS, pH, pesticider, bekämpningsmedel, mikrobiologi, Legionella, etc.


Spirit of Hven Backafallsbyn AB, SE-26013 Sankt Ibb
Telefon +46 (0)418 449999 Kontaktformulär
    
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok